2016 İLK ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI

0
1488

Büyüme hedefleri 2016 için %4.5, 2017 için %5,2018 de ise %5 tir. Mayıs 2016 tarihli TCMB Beklenti Anketi’ne göre enflasyon hedefi ise, 2016 ve 2017 de %5 tir. Kişi başına GSYH kritik eşik sayılan 10.000 doları 2010-2014 döneminde geçmiş olsa da,2015 te 9.261 dolarda kalmıştır. GSYH büyümesine en fazla katkılar ise: 2003-2015 döneminde özel sektör sabit sermaye yatırımlarının katkısı %1.5, diğer yatırımların katkısı ise %3.3 olmuştur.

2016 nın ilk çeyreğinde Türkiye %4.8 oranında büyümüştür. Geçen yılın aynı döneminde ise büyüme %  2.5  oranındaydı.2016 nın ilk üç ayındaki büyüme rakamı, yıllık büyüme hedefinin üzerinde olduğundan;ümit vericidir.Ekonomide 2009 un son çeyreğinden beri, pozitif büyüme rakamları görülüyor.İlk çeyrekte tarım %2.7 i,sanayi %5.9 ve hizmetler%5.1 oranlarında artmıştır. Hanehalkının nihai tüketim harcamaları %6.9 oranında yükselirken, ihracat %2.4,ithalat ise %7.5 oranlarında artış göstermiştir. Ocak-Nisan döneminde cari işlemler açığı ise; 10.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrekte ise, nisan ayında sanayi üretimi düşük çıktı. %0.7.İlk çeyrekteki yüksek büyüme hızının ikinci çeyrekte devam etmeyeceğini düşünüyorum. Üçüncü çeyrekte ise, Temmuz ayındaki 9 günlük tatil şüphesiz üretim azalmalarını beraberinde getireceğinden, büyüme hızını etkileyecektir.

Cari işlemler dengesinde ,enerji giderlerinin ağırlıklı bir etkisi olduğunu aşağıdaki tablodan görüyoruz.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ/GSYH %

  CİD/GSYH

%

ENERJİ HARİÇ

CİD/GSYH %

2004 -0.3 -3.6
2005 -0.6 -4.5
2006 -1.2 -6.0
2007 -1.4 -5.7
2008 0.1 -5.3
2009 2.4 -1.8
2010 -1.4 -6.1
2011 -3.5 -9.6
2012 0.6 -6.1
2013 -1.8 -7.7
2014 0.7 -5.4
2015 0.2 -4.5

 

 

Ödemeler dengesi Nisan’da 2 8.58 milyar dolar açık verdi(Nisan 2015-2016).2016 yıl sonu hedefini tutmuş görünüyor. (Ceteris Paribus)