BM İnsani Gelişme İndeksi (İGE)

0
2398

schoolSİTEMDE YER ALAN YAZILARIM,EMEK ÜRÜNÜ OLUP; KİŞİSEL FİKİRLERİMİ İÇERMEKTEDİR. BU NEDENLE KAYNAK GÖSTERİLEREK,ALINTI YAPMANIZI RİCA EDERİM.

BM İnsani Gelişme Raporu(İGR)
BM ilk İGR nu 1990 yılında gelişme kavramıyla yayınladı.Gelişme,kısaca insanların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi anlamına geliyor.
2015 İGR,yaşam kalitesini yükselten ücretsiz bakım hizmetleri, gönüllü ve/veya yaratıcı çalışma konularını ele alıyor. Çocuk işçi çalıştırma,zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı gibi konular insan haklarını ihlal ederken, insani gelişmeyi engeller.İş hayatında mobbing, sosyal güvence olmaksızın çalıştırma da insani gelişmenin negatif unsurlarıdır.
İnsani Gelişme Nasıl Hesaplanır
İnsani Gelişme İndeksi(ige)
a.ortalama yaşam beklentisi
b.ortalama okula gitme süresi ve beklenen okula gitme süresiyle hesaplanan bilgiye erişim becerisi,
c.Kişi başına GSMH ile ölçülen insana yakışır bir yaşam standardına sahip olma becerisi ile ölçülür. İGE’in üst sınırı 1 dir.

Türkiye İGE’de 2014 yılı itibarıyla0.761 puanla 72.sırada yer alıyor. Enyüksek İGE oranları sırasıyla0.944 ile Norveç, 0.935 ile Avustralya, 0.930 ile İsviçre de bulunuyor.

İGE’ni yükselten göstergeler:girişimcilere, kadınlara pozitif ayrımcılık, gençlere ve yoksullara istihdam sağlama konularındaki gelişmeler, beslenme, çocuk ölümü,okula devam ve enerji kullanımı gibi konulardır.İGE temel kriterleri ise;ülkedeki yaşam uzunlığu,yetişkin okur-yazar oranı, okullara kayıtlı öğrenci sayısıdır. Türkiye’de 2.5 milyonu aşkın mülteci bulunduğu için,önümüzdeki yıllarda insani gelişme endeksinde çok daha gerilerde yer alacağımızı öngörebiliriz.