EKONOMİK BÜYÜME 2016

0
1507

GSYİH 2016 yılında özellikle 3. Çeyrekteki %1.3 lük gerilemenin de etkisiyle ,%2.9 oranında arttı. 2015 yılında  ise, %6.1 oranında artış olmuştu. 3.çeyrekteki(Temmuz-Ağustos-Eylül 2016) küçülme, hanehalkının nihai tüketim harcamalarındaki %1.7  oranında ve asıl olarak mal ve hizmet ihracatındaki %9.3 oranındaki gerilemeden kaynaklandı. Bu dönemdeki siyasi durumun, ekonomiyi net bir şekilde olumsuz etkilediği görülmektedir. 3.çeyrekteki %1.3 lük küçülme,4.çeyrekte %3.5 luk büyüme ile toparlanma eğilimine girmiştir.

GSYİH

DÖNEMLER %
2015 I.ÇEYREK 3.5
2015 II.ÇEYREK 7.2
2015 III.ÇEYREK 5.9
2015 IV.ÇEYREK 7.4
2016 I.ÇEYREK 4.5
2016 II.ÇEYREK 5.3
2016 III.ÇEYREK -1.3
2016 IV.ÇEYREK 3.5

 

Kaynak:TÜİK

Büyüme Rakamları:

yıllar yüzde%
2002 6,2
2003 5,3
2004 9,4
2005 8,4
2006 6,9
2007 4,7
2008 0,7
2009 -4,7
2010 9,2
2011 8,8
2012 2,2
2013 4
2014 2,9
2015 6,1
2016 2,9

 

Tabloda,2002-2016 dönemi yıllık ekonomik büyüme rakamlarını görüyoruz. ABD de başlayan küresel ekonomik krizin kısmen 2007 de Türkiye’de başladığı,2008 yılında  krizin ekonomik küçülme ile  iyice belirginleştiği söylenebilir. 2008 yılında %4.7 oranında ekonomik küçülme olmuştur..2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla %9.2 ve %8.8. oranlarındaki rekor büyüme rakamlarından sonra, 2015 te %6.1 ve 2016 yılında da %2.9 büyüme görüldü.