EKONOMİK GÖRÜNÜM 1.4.2017

0
1118

 

Geçen hafta 2016 yılının son 3 ayının ve yılın ekonomik büyüme rakamları açıklandı. Ayrıca, Şubat ayı dış ticaret rakamları ve TİM’e göre Mart 2017 ihracat rakamları da ortaya çıktı. Bilindiği gibi, bazı ihracat rakamları, ihracatçı birliklerinde yer almadığından, TÜİK ‘in açıkladığı rakamlar ile, TİM’in açıkladığı rakamlar farklı olabiliyor.

TÜİK ‘in açıkladığı Şubat 2017 dış ticaret rakamlarına göre, Şubat 2017 de ihracat, Ocak 2017 ye göre %1.8, ithalat ise %1.7 oranlarında artış gösterdi. İhracat en fazla Almanya, BAE ve Irak’a yapıldı. En çok ihracat % 93.4 oranında imalat sanayinde yapılırken, en çok ithalat %74.8 oranında ara malları ithalatında oldu. İthalatta ilk sırayı Çin aldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3, ithalatı içindeki payı ise %16.1 oldu.

TİM verilerine göre ise, Mart 2017 ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %19 oranında arttı. TİM ihracat verileri içinde altın ihracatı yer almadığından, Tüik verilerinden daha az çıkmaktadır. TÜİK ten bir ay önce açıklanması, ihracatın TÜİK nihai verilerine göre de artacağını gösteriyor.

2016 yılında işgücü ödemeleri %22.8 oranında artmıştır. Net katma gelir ise %2.6 oranında arttı. Devletin ilk defa iş kuracaklara destek vermesi,işverenlere asgari ücret desteği vermesi bunda etkili oldu. Ayrıca, uzun dönemde , bu tür desteklerin devam etmesi, kayıtdışı istihdamı azaltabilir.

687 sayılı KHK ile her işçi için 666 TL prim ve 106 TL vergi desteği iğinden; 1 işçinin işverene olan maliyeti 2088 TL den 1314 TL ye inecektir. Bu rakam da işgücü maliyetinin %59 oranında azalışı anlamına gelmektedir.

GSYİH 2016 yılında özellikle 3. Çeyrekteki %1.3 lük gerilemenin de etkisiyle ,%2.9 oranında arttı. 2015 yılında  ise, %6.1 oranında artış olmuştu. 3.çeyrekteki(Temmuz-Ağustos-Eylül 2016) küçülme, hanehalkının nihai tüketim harcamalarındaki %1.7  oranında ve asıl olarak mal ve hizmet ihracatındaki %9.3 oranındaki gerilemeden kaynaklandı. Bu dönemdeki siyasi durumun, ekonomiyi net bir şekilde olumsuz etkilediği görülmektedir. 3.çeyrekteki %1.3 lük küçülme,4.çeyrekte %3.5 luk büyüme ile toparlanma eğilimine girmiştir.